Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych zebranych od klientów i kontrahentów oraz użytkowników serwisu https://ppp-proserv.pl/ przyjęte przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „PROSERV” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdańsk, która jest administratorem danych.

Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających nasz serwis oraz korzystających z oferowanych usług i spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z aktualnych regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo biuro@ppp-proserv.pl lub listowanie pod adresem Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „PROSERV” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdańsk

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż:

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

 

Zebrane dane osobowe są przetwarzanie w celach:

a)      Realizacji zleceń, zamówień, umów oraz kontaktu z kontrahentami i klientami w sprawie realizacji naszych usług, załatwiania spraw związanych z ich realizacją na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., niezbędne do wykonania umowy, niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisu prawa.

b)      Zapewnienia możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących roszczeń, ewentualnej obrony przed kierowanymi roszczeniami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., prawnie uzasadniony interes.

c)       Rekrutacji pracowników na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osoby dostarczające dokumenty aplikacyjne, czy też podjętego wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na ich przetwarzanie (np. przesłanie maila, osobistego dostarczenia) lub dodatkowo wyrażonej zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji.

d)      Realizacji celów związanych z obiegiem korespondencji, podjęcia kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Odbiorcy danych Podmioty realizujące na naszą rzecz usługi teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające nas w dochodzeniu należnych roszczeń – w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne), kurierskie i pocztowe.
Przekazywanie danych do państw trzecich Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych a)      przez okres wymagany przepisami prawa – wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

b)      do czasu zakończenia okresu dochodzenia przysługujących roszczeń i ewentualnej obrony przed kierowanymi roszczeniami.

c)       90 dni od momentu zakończenia rekrutacji lub do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d)      do momentu ustania przydatności,

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa osoby, której dane dotyczą Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:

a)      dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

b)      wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c)       do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d)      do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym, można również przesłać te dane innemu administratorowi danych,

e)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo biuro@ppp-proserv.pl lub osobiście w siedzibie.

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych jest:

a)      , b) i d) niezbędne do realizacji umowy (zlecenia, usługi),

c)       dobrowolne, jednak w przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.

Profilowanie Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wykorzystanie plików COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 2. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na Urządzeniu końcowym oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Stosowane przez Administratora Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń końcowych Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego, a jednocześnie umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz ułatwiają korzystanie z Serwisu.
 4. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie pozwalają na pobieranie czy przechowywanie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. Cookies stałe (ang. persistent cookies) – są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
  2. Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego Użytkownika. Cookies sesyjne (ang. session cookies) – to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego.
 6. Użytkownik ma prawo ograniczyć lub wyłączyć przechowywanie i dostęp do plików Cookies w swoim Urządzeniu końcowym. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cel wykorzystania pików COOKIES

  1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, w szczególności do: dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają wyjaśnić, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika,
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
  5. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Możliwość określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez COOKIES

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia końcowego Użytkownika.
 3. Zmiany ustawień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w Urządzeniu końcowym Użytkownika lub będzie uzyskiwać dostęp do tych informacji.